martes, junio 06, 2006

UN MOMENT DE LUCIDESA

Visca la poesia!
Em cago en la classe política
a la que he pertangut
momentàniament.

UTOPIES

Encara que sembli una utopia m'agradaria que hi hagués un tros de cel per a les persones (els animals també), per a la bona gent que deia Espriu. Al final és el que val.