martes, diciembre 13, 2005

SOL O EN GRUP

Un pot estar més bé o més malament amb el seu entorn, però sí que es cert que individualment es corre millor i s'arriba més lluny que no en grup. Tot col·lectiu és un llastre i en el terreny laboral encara més... descarregar-se d'obstacles és indispensable per estar millor, per arribar més lluny. Pensar en els altres sempre és vist, per aquests, com un interès i no com un esforç per obtenir el màxim per a tots. No sé qui va dir que quan algú dóna una cosa una vegada a la vida és un filàntrop, el que les dóna periòdicament és vist com un boig. D'altra banda, els projectes amb les persones s'esgoten a curt termini, sense cap solució que no sigui el recanvi. Sóc autogestionari i només seré feliç quan em desenvolupi plenament en aquest context.