jueves, diciembre 04, 2008

UN TREBALL COORDINAT I MÉS EFICAÇ

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha impulsat la creació de la Xarxa d’Infància, Adolescència i Família (XIAF), un mecanisme que ha de fomentar el treball interinstitucional per tractar temes relacionats amb el benestar d’infants, adolescents i famílies. També, i especialment, per donar força en la demanda de recursos que calen a la comarca i com a instrument per a la resolució d’altres problemàtiques.

És una evidència que la societat actual, cada vegada més, demana majors recursos per donar solució als nombrosos problemes existents, però per contra, la situació econòmica fa que aquests siguin menors i s’hagin de distribuir atenent a prioritats.

Les administracions ja de per sí col·laboren, però augmentar el grau de coordinació per donar una resposta més eficaç i aprofundir en optimitzar recursos és la millor línia de treball que es pot seguir, gairebé inevitable. D’altra banda, el primer projecte de la XIAF se centrarà en la infància i l’adolescència en risc, col·lectius aquests que demanen tots els esforços possibles, moltes vegades amb recursos insuficients.

Els ajuntaments de la comarca han acollit molt bé el projecte i ara caldrà posar-se a treballar.

Editorial TRIBUNA Maresme 197

No hay comentarios: