domingo, octubre 19, 2008

CATALONIA A MATARÓ

Participo en la trobada d'artesans catalans a Mataró, catalònia, el passat divendres, fent de moderador d'un col·loqui amb Ferran Amat, de Vinçon i l'antropòloga i invetsigadora social Elena Espeitx.

Ens enrampem en el debat identitari...

Els catalans tenim l'autoestima molt baixa i l'hauríem de puar, passant del que pensen els altres. Hauríem de poder anar pel món de catalans amb el cap ben alt.

No hay comentarios: