domingo, abril 06, 2008

'EL JARDINER', de GRIAN

Publicat per Ediciones Obelisco

El camí espiritual comença amb el caminant, és ell el que marca les pautes i només ha de deixar-se guiar pels senyals que pugui trobar en el seu itinerari.

Aquesta petita obra, que ha assolit nombroses edicions i ha estat traduïda a moltes llengües, ja és un llibre de capçalera per a multitud de persones d’arreu del món.

Inspirat clarament en la literatura del poeta libanès Gibran, el lector hi trobarà petits relats en clau de paràbola que l’ajudaran a evolucionar espiritualment, a poc a poc, de glop en glop.

El jardiner protagonista d’aquests breus relats savis, amb contingut sanament moral, es mou emig de la natura i ens recorda la part més emocional de nosaltres, la que connecta directament amb les forces tel·lúriques.

D’altra banda, a partir de senzilles metàfores extretes del món natural, ‘El jardiner’ arriba al cor directament, des de la seva publicació, el 1996, sense publicitat, de boca en boca i fins acabar sent un best-seller de totes totes.

I pensem que estem davant d’una obra que ajuda a créixer espiritualment. Es tracta de no perdre l’oportunitat que ens presenta.

No hay comentarios: